“Un llibre obert és un cervell que parla.

Un llibre tancat un amic que espera.

Un llibre oblidat un ànima que perdona.

Un llibre destruït un cor que plora”

Proverbi hindú.


Normativa Biblioteca

ACCÉS A LA BIBLIOTECA

A la biblioteca hi ha d’haver un ambient  de respecte mutu. Cal mantenir una actitud correcta: s’han d’evitar els sorolls, comportaments o actituds que interfereixin en el bon funcionament o molestin  la resta de companys/es i professors.

La biblioteca és un espai agradable i còmode per a la recerca d’informació, la consulta, la lectura, l’estudi i el treball. Tothom hi és benvingut però ha de respectar les següents normes de convivència i bon funcionament:


NORMES D’ÚS DE LA MEDIATECA


S’ha d’entrar i estar en silenci.
* Cal desconnectar els mòbils i walkmans o MP3.
* A l'entrar, cal apuntar-se al full de visites que trobareu al taulell.
* No es pot menjar ni beure.
* Per fer servir els ordinadors cal apuntar-se al full de visites.                Aquest servei serà per recerca d’informació.
* Es poden consultar els llibres sense necessitat de demanar-los.
* Quan hem acabat de llegir, cal deixar els llibres al taulell de 
   l'entrada.
* Al sortir, les cadires han de quedar ordenades.
* La biblioteca és un lloc comú i s’ha de respectar l'ordre i la neteja.

NORMES DEL SERVEI DE PRÉSTEC

* Per fer ús del servei de préstec és imprescindible tenir el carnet d’usuari.
* Aquest us el proporcionarà la bibliotecària.
* Els alumnes seran els responsables del material malmès o del mal
   ús dels llibres i altre material.
* En cas de pèrdua o deteriorament del document prestat, caldrà
   comprar un altre exemplar del mateix document i, si està exhaurit 
   o descatalogat, s’haurà de lliurar 10€ a la bibliotecària.
* El préstec de llibres és de 15 dies i un màxim de 2 documents, 
   normalment i, en períodes de vacances, 3. Es poden fer      pròrrogues si un altre usuari no el té reservat.
* El préstec del DVD és d’una setmana no prorrogable.
Estan exclosos de préstec els exemplars de consulta general:              Enciclopèdies, diccionaris i llibres especialitzats.
Cap comentari: